Sobota, 27 lipca 2013Imieniny: Julia, Natalia, Aureliusz
  • Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Start
Oferta edukacyjna 2013/2014 PDF Drukuj Email

 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE TYPY SZKÓŁ:

TECHNIKUM ZAWODOWE – czas trwania 4 lata.

Uczniowie Technikum Zawodowego w trakcie nauki przystępować będą do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. W chwili potwierdzenia wszystkich wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie oraz ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja – wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, czyli określony zasób wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, opisanych w podstawie programowej kształcenia zawodowego.

Zawody mogą być jednokwalifikacyjne, dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne. Kwalifikacje oznaczono symbolami K1, K2, K3.

Po ukończeniu technikum zawodowego absolwent może przystąpić do matury.

Nazwa kierunku

Przedmioty punktowane dodatkowe

Opis

TECHNIK MECHANIK

z innowacją pedagogiczną – nowoczesne techniki spawania kluczem do rozumienia wytrzymałości konstrukcji maszyn.

fizyka, matematyka, historia

TM

TECHNIK BUDOWNICTWA

z innowacją pedagogiczną – odnawialne źródła energii receptą na zmniejszanie kosztów energozapotrzebowania w utrzymaniu domów jednorodzinnych.

fizyka, matematyka, historia

 TB

TECHNIK LOGISTYK klasa mundurowa

z innowacją pedagogiczną – zabezpieczenie logistyczne w służbach mundurowych; podstawy ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

geografia, matematyka, drugi język obcy

 TL

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

z innowacją pedagogiczną – wokół stołu, savoir vivre w żywieniu zbiorowym.

chemia, biologia, 

drugi język obcy

 TG

TECHNIK INFORMATYK

z innowacją pedagogiczną – zaawansowane wykorzystanie aplikacji biurowych do promocji i obsługi firmy lub LipDub – wstępem do produkcji długometrażowych.

informatyka, matematyka, drugi język obcy

 TI

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA czas trwania 3 lata.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w trakcie nauki przystępować będą do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. W chwili potwierdzenia wszystkich wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie oraz ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja – wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, czyli określony zasób wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, opisanych w podstawie programowej kształcenia zawodowego.

Zawody mogą być jednokwalifikacyjne, dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne. Kwalifikacje oznaczono symbolami K1, K2, K3.

Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej absolwent może kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, rozpoczynając naukę od 2 klasy.

Nazwa kierunku

Opis

KUCHARZ

z innowacją pedagogiczną – Carving

– „lekarstwem” na pobudzenie apetytu.

kliknij

SPRZEDAWCA

z innowacją pedagogiczną – „Klient nasz pan”

– savoir vivre za ladą.

kliknij 

FRYZJER

z innowacją pedagogiczną – „Jak Kleopatra”

podstawy sztuki makijażu.

kliknij 

ŚLUSARZ

z innowacją pedagogiczną – Spawanie – to nie takie trudne.

kliknij 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

kliknij 

KLASA WIELOZAWODOWA

kliknij 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA UCZNIÓW Z ORZECZENIEM

Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ.

 

Czas trwania 3 lata. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w szkole.

Uczniowie w tym typie szkoły mogą wybrać między następującymi zawodami:

 

Nazwa kierunku

Opis

KUCHARZ

STOLARZ

kliknij

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość